Sale
  • Xlab- Hộp đựng dụng cụ DUO POD
  • Xlab- Hộp đựng dụng cụ DUO POD

Xlab- Hộp đựng dụng cụ DUO POD

  • 380.000₫
  • - -380.000₫
Sức chứa:
Buồng lớn - 600mL (20,3 fl oz), Buồng nhỏ - 83mL (2,8 fl oz)

Màu sắc:
Màu đen với điểm nhấn màu bạc hoặc Màu đen với điểm nhấn màu đỏ

Cân nặng:
106g (bao gồm cả túi)

Chiều cao:
Cao 197mm