Sale
  • Xlab - Gọng bình nước RAPTOR - BLACK/BLACK

Xlab - Gọng bình nước RAPTOR - BLACK/BLACK

  • 1.055.000₫
  • - -1.055.000₫
Tùy chỉnh màu sắc gọng.
Cá nhân hóa giao diện gọng của bạn với TALONS RAPTOR có nhiều màu sắc! Lồng bao gồm Talons Đen, Trắng hoặc Cam. Raptor Talons cũng có sẵn riêng biệt để kết hợp màu sắc và kết hợp.

Lực lượng Grip
Lực cầm khoảng 6 lbs để giữ chai tuyệt vời

Carbon tối ưu
Carbon một chiều bên trong và dệt carbon 3K bên ngoài

Sử dụng lý tưởng
Customize Your Cage Colors
Personalize your cage look with RAPTOR TALONS available in multiple colors! Cage includes Black, White or Orange Talons. Raptor Talons are also available separately for mix-and-match color combinations.

Grip Force
Approx 6 lbs grip force for excellent bottle retention

Optimized Carbon
Unidirectional carbon inside and 3K carbon weave outside

Ideal Uses
Road
Triathlon (Aerobar and Frame)
Gravel
Mountain