PRESSIO - QUẦN CHẠY BỘ NAM (Men’s Ārahi 2n1 4.5" Short)

  • 2.355.000₫
  • - -2.355.000₫
Quần short Ārahi 2n1 tích hợp các lợi ích của Pressio Compression Short và Ārahi 4.5 "Short của chúng tôi. Chế tạo nén EcoPOWER CK của chúng tôi cung cấp khả năng hỗ trợ tăng cường giảm dao động cơ để giảm mệt mỏi và tổn thương cơ, căn chỉnh cơ để tạo ra công suất lớn hơn. Kết thúc với EcoTECH của chúng tôi MESH chạy chế tạo ngắn, sợi tái chế filament có khổ cao cung cấp hiệu suất quản lý độ ẩm nâng cao, giữ cho bạn máy sấy lâu hơn. Một túi ẩn bên trong lớp bên trong của máy nén phù hợp với điện thoại di động. Một túi bên có zip bổ sung ở lớp ngoài cung cấp không gian rộng rãi để mang thêm gel và thanh khi chạy.