Sườn Xe đạp Road - Cervélo Soloist 2023

  • 0₫
  • - 0₫

NHANH NHƯ S5, NHẸ NHƯ R5

Soloist nằm ngay giữa S5 và R5 trên thang hiệu suất, trong khi có mức giá thấp hơn World Tour, nhiều Road Trip hơn. Nó nặng hơn R5 khoảng 250g và nhẹ hơn S5 khoảng 250g. Nó chậm hơn 190g so với S5 nhưng nhanh hơn 126g so với R5. Bạn có được ý tưởng. Đó là câu trả lời 'vừa phải' cho người lái đang cố gắng tìm kiếm một sự thỏa hiệp thông minh, có chủ đích.